จานดาวเทียมดู ช่องต่างประเทศ จีน ฮองกง Chainasat 6b CC TV ASIASAT 3-5 และ7

 

ติดตั้งจานดาวเทียมรับช่องรายการทาง Asiasat3s ยุโรป รับช่อทีวี จีน ฝรั่งฮ่องกง ใต้หวัน

รับชมจุดที่ 1 =5900 .- (หน้าจานPSI 185 CW แยกชิ้น4ชิ้น 1ชุด + LNB C-Band 1 ขั่ว , สาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร , เครื่องรับiDeaSat/ THAISAT RV=102 HD /1 ชุด )

รับชมจุดที่ 2 = 2,700.- (เพิ่ม LNBF 2 ขั่ว , เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร + เพิ่มเครื่องรับiDeasat/ THAISAT RV-102 HD /1 ชุด )

รับชมจุดที่ 3 = 3,500.- ( เพิ่ม Multiswitch 2x4 , เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร + เพิ่มเครื่องรับiDeasat /THAISAT RV-102 HD1 ชุด )

รับชมจุดที่ 4  = 1,800.- ( เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร + เพิ่มเครื่องรับ iDeasat /THAISAT RV-102 HD/ 1 ชุด )

 หมายเหตุ ในกรณีจะเพิ่มราคาขึ้นตาม ดังนี้ -หน้าจาน190cmเพิ่ม800 บาท -หน้าจาน200cm เพิ่ม1500บาท 

ช่อง รายการทาง Asiasat3s

 

 Asiasat5s

สนใจติดต่อ 089-8809909

ช่างนันทวัฒน์

 

  

 
Visitors: 324,272