จานดาวเทียม GMMZ ระบบ KU


 

 

รับชมฟรี กว่า 70 ช่อง

*ฝนตกดูได้ ต้องติดจานดำ ระบบ C-Band 

ดูฟรี 4 ช่องเฉพาะเครื่องรับ GMMZ เท่านั้น

1. ช่อง GMM-Z-1 :(000) เป็นช่องรายการบันเทิง ที่ได้รวบรวมจากฮอลลีวู๊ด ไว้ที่ช่องนี้ช่องเดียว

2. ช่อง GMM-Z-2 : (400) เป็นรายการภาพยนตร์

3. ช่อง GMM-Z-3 (399) สารคดี สื่อการเรียนรู้

4. ช่อง GMM-Z SPORTS (398) ช่องกีฬา รับชมฟุตบอลลีก Bundeslig, Copa Do Brazil, J-Leaque, Italian Cap, Japan Cup, Championship England ฟรีทั้ง ฤ ดูกาล (แต่ถ่ายทอดไม่ทุกนัด..นะครับ )

 

 ติดตั้งรับชมจุดที่ 1 อิสระ = 2,800.- (หน้าจาน 75 cm ขาตั้งจาน , LNB 1 KU , สาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร , เครื่องรับ GMM-Z 1 ชุด 

ติดตั้งรับชมจุดที่ 2 อิสระ = 1,900.- (เพิ่ม LNBF เป็น 2 ขั่ว 1 ตัว , เพิ่มสาย RG-6 ไม่เกิน 15 เมตร , เพิ่มเครื่องรับ GMM-Z 1 ชุด )

 *หมาย เหตุ* งานติดตั้งจานดาวเเทียม อาจต้องใช้อุปกรณ์เสริม เช่น ขาตั้งจานดาวเทียม แบบตัว Lเพื่อที่จะได้ติดตั้งจานดาวเทียมให้พ้นชายคาบ้านเพื่อที่จะรับสัญญาณได้ดี หากต้องใช้จะต้องขอเก็บเงินเพิ่ม 300.- ( ช่าง..จะแจ้งให้ทราบก่อนติดตั้ง )

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 324,280