จานดาวเทียม PSI เครื่อง S-2HD

 

   ติดตั้งจาน C-BAND 1 จุด อิสระ = 2800.- ( LNB X-1 + กล่องเครื่องรับ PSI S2 DIJITON HD OTA อัตโนมัติ + สาย RG-6 + พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง )

   ติดตั้งจาน C-BAND 2 จุด อิสระ =3800.- ( LNB X-2 + กล่องเครื่องรับ PSI S2 DIJITON  HD OTA อัตโนมัติ + สาย RG-6 + พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง )

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 326,663