ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ประสาทและภูมิคุ้มกันในปอดทำให้เกิดการพัฒนาของโรคหอบหืดจากภูมิแพ้

โดย: SD [IP: 146.70.179.xxx]
เมื่อ: 2023-04-24 16:19:03
สำหรับการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในJournal of Allergy & Clinical Immunology นั้นนักวิทยาศาสตร์ได้สร้างแบบจำลองการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ในหนูแรกเกิดที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจำลองความก้าวหน้าของโรคหอบหืดจากภูมิแพ้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ การทำงานนี้เกี่ยวข้องกับการติดตามเซลล์ภูมิคุ้มกันเฉพาะของสารก่อภูมิแพ้ที่เรียกว่า T helper 2 เซลล์หน่วยความจำประจำถิ่น (Th2-TRMs) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยการอักเสบจากภูมิแพ้ซ้ำในปอด การทดลองพบว่าเส้นประสาทซิมพาเทติกในปอดผลิตสารโดพามีนและอาศัยอยู่ใกล้กับเซลล์ T helper 2 บางชนิดหลังจากได้รับสารก่อภูมิแพ้ในเด็กแรกเกิด เมื่อโดปามีนจับกับรีเซพเตอร์ DRD4 บนเซลล์ T helper 2 เหล่านี้ เซลล์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็น Th2-TRM มากขึ้น และได้รับคำสั่งให้ผลิตโมเลกุลกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันหรือไซโตไคน์ การปิดกั้นการจับโดพามีนนี้หลังจากการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ในเด็กแรกเกิดจะลดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ T helper 2 และบรรเทาการอักเสบของปอดเมื่อพบสารก่อภูมิแพ้ชนิดเดียวกันในช่วงวัยผู้ใหญ่ "เนื่องจากปอดของมนุษย์ถูกกระตุ้นโดยเส้น ประสาท โดปามีนในทำนองเดียวกันในช่วงชีวิตหลังคลอด แกนโดปามีน-DRD4 อาจให้เป้าหมายในการรักษาเพื่อปรับเปลี่ยนความก้าวหน้าของโรคหอบหืดจากภูมิแพ้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่" Xingbin Ai, PhD, นักวิจัยอาวุโสจาก MGH และนักวิจัยกล่าว รองศาสตราจารย์กุมารเวชศาสตร์ที่ Harvard Medical School "การส่งสัญญาณโดปามีนน่าจะเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอายุที่ควบคุม Th2-TRMs ในปอดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อจากนี้ไป สิ่งสำคัญคือต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะทางโมเลกุลและการทำงานของ Th2-TRMs ที่ทำให้เกิดโรคในปอดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับผู้ไกล่เกลี่ยของโครงการ Th2-TRM ในวัยเด็กสามารถระบุเป้าหมายการรักษาใหม่สำหรับการรักษาโรคหอบหืดจากภูมิแพ้ได้"

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 326,656