ของหวานชาววัง เป็นขนมไทยโบราณที่ใช้ความละเมียด

โดย: suragg052 [IP: 103.61.148.xxx]
เมื่อ: 2022-08-08 18:34:19
win888 เครดิตฟรี ของหวานชาววัง : เป็นขนมไทยโบราณที่ใช้ความละเมียด ประดิดประดอยหลาย ขั้นตอน สูตรต้นตำหรับมีเหตุที่เกิดจากการค่าความนิยมที่คนรุ่นก่อนมักส่งบุตรหลานที่ เป็นเพศหญิงเข้าไปในวัง เพื่อเสนอตัวรับใช้นายจ้างในพระราชวังต่างๆโดยมีการฝึกหัด win888 เครดิตฟรี ฝืมือด้านต่างๆอย่างวิถีของชาววัง รวมทั้งการฝีกปรุงอาหารรวมทั้งของหวานด้วย ขนมไทยโบราณ ชาววังก็เลยขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความละเอียด วิจิตร ละเอียดลออในทุกขั้นตอน win888 เครดิตฟรี amb-สล็อตออนไลน์-3.jpg

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 298,959